Trân trọng kính mời các thế hệ Cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trường THCS Pom Hán thành phố Lào Cai